Τρίτη 24 Αυγούστου 2010

το ταξίδι της Αντιγόνης

26 Αυγούστου
Λύμπια - Κύπρος
28 Αυγούστου
Λάρνακα - Κύπρος
8 Σεπτέμβρη
Ζωγράφου - Αθήνα
24 Σεπτέμβρη
Ιεράπετρα - Κρήτη

Δεν υπάρχουν σχόλια: